10 สิงหาคม 2560 – วันคล้ายวันประสูติ เจ้าชายอับดุล มาทีนแห่งบรูไน เรียนรู้ข้อคิดดีๆ ผ่านสัมภาษณ์พิเศษของพระองค์
POSTED BY Admin | 06 October 2017
​​​

เจ้าชายอับดุล มาทีนแห่งบรูไน (ประสูติ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2534) ทรงเป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาเลาะห์ แห่งเนการา บรูไน ดารุสซาลาม กับอดีตพระมเหสี พระองค์ที่ 2 ฮายาห์ มิเรียม อับดุล อาซิซ
His Royal Highness Prince Abdul Mateen (born 10 August 1991) is the son of His Majesty the Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah of Negara Brunei Darussalam with his former third wife Hajah Miriam Abdul Aziz.
 

 
 
ผมคิดว่าชาวไทยได้ทำความรู้จักกับ เจ้าชายอับดุล มาทีน เจ้าฟ้าชายลำดับที่ 4 แห่งราชวงศ์บรูไน มาบ้างแล้ว ผ่านทั้งบทสัมภาษณ์ และสื่อโซเชียลต่างๆ ที่กระหน่ำลงเมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากที่พระองค์เสด็จมาแข่งขันโปโล All Asia Cup 2016 ที่กรุงเทพฯ ช่วงต้นปี จนถึงตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในความสนใจของพวกเราอยู่ ด้วยเพราะความสามารถทางด้านกีฬา การแสดงออกกับสาธารณะของพระองค์

 
 

A post shared by Simone (@thuydung_phan) on


 
 

A post shared by オクシ ^^ (@andgirl9389) on


 
 

A post shared by Team MB (@mateenbolkiahfan) on


 

A post shared by オクシ^^ (@andgirl9389) on


 

A post shared by Team MB (@mateenbolkiahfan) on


 
 

A post shared by Hello, Vivien-dessu~ (@viviencr7) on


 
 

A post shared by Thai Somaliva (@thai_t_l) on 

 
 

A post shared by Pangko Barcelona (@pangko_11) on


 
 

A post shared by オクシ ^^ (@andgirl9389) on


  

A post shared by @bruneiroyals on


 
 

A post shared by @bruneiroyals on


 
 

A post shared by @bruneiroyals on


 
 

A post shared by Team MB (@mateenbolkiahfan) on