เรียนรู้รัตนโกสินทร์ไปกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
POSTED BY Admin | 05 February 2016
เรียนรู้รัตนโกสินทร์ไปกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์                หากใครเดินทางไปแถวราชดำเนิน บริเวณใกล้กับลานพลับพลา มหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาฯและโลหะปราสาท จะพบกับกลุ่มอาคารสีเหลืองแบบคลาสสิค เป็นที่ตั้งของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ในการจัดแสดงจะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยจะแบ่งเส้นทางในการเข้าชมเป็น 2 เส้นทาง เส้นทางละ 2 ชั่วโมง ดังนี้
เส้นทางที่ 1

                ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์  เป็นห้องที่เล่าถึงครั้งแรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่วางรากฐานอย่างมั่นคง ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ด้วยสื่อผสม 4 มิติ แต่ภายในห้องนี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะคะ

ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม  เมื่อเข้าไปในห้องนี้จะพบกับแบบจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู พร้อมฟังคำบรรยายประวัติความเป็นมาต่างๆของพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน รวมถึงวิถีชีวิตของชาววังในสมัยก่อนอีกด้วย

ห้องนามหรสพศิลป์ ในห้องนี้จะเล่าถึงมหรสพและการละเล่นชนิดต่างๆ ที่ได้ให้ความบันเทิงคนไทยมาตั้งแต่อดีต มหรสพเหล่านี้คงหายไปตามกาลเวลาหากพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆไม่ได้ทรงอุปถัมภ์ไว้ โดยมหรสพที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ที่ดัดแปลงมาจากระบำรำเต้นโบราณ จนมีความงดงามเฉพาะตัวที่แตกต่างกันได้แก่ หนังใหญ่ โขน ละคร รำ และหุ่นต่างๆ ที่ภายในห้องนี้ได้จัดแสดงไว้ให้ชม อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เรียนรู้ภาษาท่าทางโขน และการลองฝึกเชิดหุ่นกระบอก

ห้องลือระบิลพระราชพิธี ในห้องนี้จะนำเสนอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์กับพระราชพิธีที่สำคัญ รวมถึงพระราชพิธี 12 เดือนของพระมหากษัตริย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยในปัจจุบันอาจจะมีบางพระราชพิธีที่ถูกยกเลิกไป แต่ก็มีอีกหลายพระราชพิธีที่สำคัญ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ทรงอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพชน และบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนสืบไป รวมถึงได้จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพิรุณศาสตร์ พระราชพิธีรับและสมโภชขึ้นระวางช้าง เป็นต้น

ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม เมื่อเข้ามาในห้องจะพบกับสถาปัตยกรรมทั้ง วัด วัง และบ้านในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จะเห็นได้ถึงวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเจริญทางเทคโนโลยีที่เข้ามา รวมถึงการรับเอาศิลปวัฒนธรรมจากจีนและตะวันตกมาปรับใช้ ทำให้สถาปัตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทร์มีความหลากหลาย อย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบัน
( รูปจาก : www.nitasrattanakosin.com )
ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน ในห้องนี้จะย่อชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ทั้ง 12 ชุมชนมาไว้ที่นี่ เพื่อให้ทราบถึงวิถีการทำกินและความเป็นอยู่ของแต่ชุมชน รวมถึงมีผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ให้ได้ชมอีกด้วย

ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง หลังจากที่ได้ถ่ายรูปด้านหน้าห้อง พอเข้ามาจะพบกับรูปตัวเองในหน้าจอขนาดใหญ่ที่เข้าไปเป็นตัวละครหลักในแอนนิเมชั่นแล้วท่องเที่ยวไปทั่วกรุง นอกจากนี้บริเวณรอบห้องยังรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่กิน ทั้งกลางวันและกลางคืนทั่วกรุง สามารถตามไปเที่ยวตามไปกินกันได้
 
เส้นทางที่ 2

ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย ในห้องนี้จะพาชมวิถีชีวิตของคนตั้งแต่อดีตในทุกช่วงเวลาของชีวิต แล้วพาร่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำ หลังจากนั้นเรือก็กลายเป็นรถรางเพื่อชมวิถีชีวิตของคนที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 แล้วพาไปย้อนวัยโจ๋โก๋หลังวังบูรพา ยุค60 อีกด้วย

ห้องดวงใจปวงประชา จะแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่เริ่มตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ที่จะทำให้เห็นว่าการดำรงสถานะกษัตริย์ตลอด 9 รัชกาลมิได้อยู่ในความสะดวกสบาย แต่เป็นฐานะของผู้ที่มีความสามารถสูงยิ่งในการนำพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน

                นอกจากนี้บริเวณชั้น4 ยังมีห้องรัตนโกสินทร์สกายวิว เป็นจุดชมทัศนียภาพของกรุงรัตนโกสินทร์โดยรอบ สามารถมองเห็น โลหะปราสาท วัดราชนัดดาฯ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ป้อมมหากาฬ และภูเขาทอง อีกทั้งยังมี True Coffe สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มมาทานพร้อมชมบรรยากาศสวยๆไปด้วย
                นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. จะมีรอบให้เข้าชมทุกๆ 20นาที ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. สำหรับกรณีที่ต้องการชมทั้ง 2 เส้นทางจะมีรอบสุดท้ายให้บริการในเวลา 15.00 น. และจะมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติคนละ 100 บาท แต่เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับ เด็กที่สูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ภิกษุสามเณร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบหรือนำบัตรมายื่นก็ได้เช่นกัน ภายในไม่อนุญาตให้เก็บภาพเคลื่อนไหว แต่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้ จะมียกเว้นเป็นบางห้องที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น